Trainingen Kerkrade

  • Vanaf 14 jaar: woensdag van 19:30 tot 21:00 uur

Trainingen Swalmen

Op dit moment vinden er helaas geen Aikido trainingen plaats in Swalmen


Wat is aikido?

Een van de, steeds meer, bekendheid krijgende budovormen afkomstig uit Japan, is Aikido.

Deze krijgskunst gebaseerd op een filosofie van harmonie en geweldloosheid, paart effectiviteit aan een soepele dynamische manier van bewegen. Door de, mede aan T’ai-chi Chuan gerelateerde ontspannings- en ademhalingsoefeningen en de geweldloze en niet-competitieve manier van trainen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de energie en aanvalskracht van de tegenstander, is het mogelijk
dat man en vrouw, jong en oud, samen op de tatami (oefenmat) aikidolessen volgen.

Omdat Aikido geen competitie kent, kan het door iedereen op zijn of haar eigen niveau beoefend worden. Het beoefenen van Aikido bevorderd o.a. het ontwikkelen van: een goede lichaamshouding, juiste ademhaling, zelfvertrouwen, verbetering van de motoriek, conditie, leren omgaan met verschillende situaties en nog veel meer. Mede hierdoor en door de met het aikido gepaard gaande meditatieve aspecten doen mensen uit alle lagen van de bevolking mee aan deze vorm van budo en zelfontwikkeling. Voorgaande houdt in dat er geen wedstrijden zijn, maar dat door het samen oefenen met veel verschillende partners men in staat wordt gesteld zich zelf zowel lichamelijk als geestelijk zodanig te ontwikkelen dat men beter in balans komt.

Aikido is geen snelle cursus zelfverdediging, maar de effectiviteit en de complexiteit van de technieken zorgen ervoor dat het mogelijk is om de tegen jou gerichte agressie onder controle te brengen, zonder de aanvaller onherstelbaar te beschadigen doch hem wel te controleren, hiermee aantonend dat de gebruikte agressie nutteloos is.